Z.O.C.B.C.

Uw Zeelandse Onderlinge Café Biljart Competitie

Reglementen Zeelandse kampioenschappen libre

Artikel 1: De biljartkampioenschappen worden georganiseerd door biljartvereniging ZOCBC.

Artikel 2: Iedere inwoner uit Zeeland, vanaf 16 jaar oud, kan deelnemen aan het toernooi. Leden van een Zeelandse biljartvereniging mogen ook deelnemen aan het toernooi.

Artikel 3.1:  Iedere deelnemer wordt ingedeeld in de categorie zoals hij/zij de afgelopen twee toernooien heeft gespeeld. Bij een moyenne hoger dan 90% van de ondergrens van zijn klasse mag een deelnemer zich het volgend jaar voor dezelfde klasse opgeven . promotie naar een hogere klasse moet altijd afgedwongen worden.

Artikel 3.2: Elke deelnemer is verplicht zijn inschrijfformulier compleet in te vullen. Als de categorie niet is ingevuld, dan bepaalt de wedstrijdleiding de categorie door middel van de resultaten van de afgelopen twee jaar.

Artikel 3.3: Het is uitgesloten om in meerdere categorieën deel te nemen.

Artikel 3.4: Als er in de categorie F minder dan vier deelnemers ingeschreven zijn, dan zullen deze deelnemers in categorie E worden ingedeeld in overleg met de organisatie.

Artikel 4: Door elke speler worden meerdere wedstrijden gespeeld ongeacht het resultaat. De eerste wedstrijd wordt middels een loting vastgesteld. Het verdere programma wordt volgens een vast schema afgewerkt. De lengte van de wedstrijden worden tijdig voor elke ronde bekendgemaakt.

Artikel 5.1: De gemaakte caramboles in de categorieën A t/m F worden bij elkaar opgeteld.

Artikel 5.2: Een speler promoveert als hij/zij in de voorwedstrijden een algemeen moyenne heeft gehaald dat hoger is dan de vastgestelde maximum algemeen gemiddelde grens.

Artikel 5.3: Een speler degradeert maximaal 1 klasse als hij/zij gedurende twee toernooien achtereen in de voorwedstrijden een algemeen moyenne heeft behaald dat lager is dan de vastgestelde minimum gemiddelde van deze klassen.

Artikel 5.4: Wanneer een of meerdere spelers met een gelijk gemiddelde eindigen in hun categorie, dan beslist de hoogste serie respectievelijk steunserie(s).

Artikel 6: Wanneer een speler niet of niet tijdig aanwezig is om zijn of haar partijen te spelen, dan wordt die wedstrijd als verloren beschouwt, waarbij de normale beurten wel worden meegeteld voor het totale gemiddelde. Deze regel is ook van toepassing bij de finalewedstrijden. Voor de tegenstade blijft zijn gemiddelde staan na de overige wedstrijden, alsof deze wedstrijd is gespeeld met een gelijk gemiddelde.

Artikel 7.1: De eerste vier van elke categorie gaan over naar de finalewedstrijden. Als een categorie uit minder dan acht spelers bestaat gaan de eerste twee naar de finale.

Artikel 7.2: Aan de finalewedstrijden kunnen niet deelnemen degene die voor het eerst deelnemen e 20% of meer boven de bovengrens van de betreffende klasse is geëindigd na de drie voorwedstrijden. Als de deelnemer twee of meer jaren niet heeft deelgenomen, dan wordt deze deelnemer beschouwt als een deelnemer die voor het eerst deelneemt.

Artikel 7.3:  De vier finalisten uit elke categorie spelen als volgt:

- 1-4

- 2-3

De verliezen met het beste gemiddelde van de halve finale worden als 3e geklasseerd.

Artikel 7.4: De lengte van de finale wedstrijden zal voor de finales bekend worden gemaakt.

Artikel 7.5: De 6 winnaars van de categorieën gaan onderling uitmaken via loting wie de winnaar wordt van de wisseltrofee. Het aantal te maken caramboles wordt bepaald door het gemiddelde van de voorwedstrijden te vermenigvuldigen met 11; hierbij worden 5 caramboles opgeteld. Een wedstrijd gaat over het aantal caramboles. In de halve finale komen naast de winnaar van de kwartfinales de beste verliezer (percentage van het aantal te maken caramboles).

Artikel 8.1: Alle wedstijden worden door scheidsrechters geleid en door schrijvers genoteerd. Deze personen worden door de organisatie aangezocht. De beslissing van de scheidsrechters is bindend.

Artikel 8.2: Voor elke wedstrijd kan iedere speler gedurende drie minuten inspelen. De Scheidsrechter houdt hiervoor de tijd bij. Na deze drie minuten mag de beginstoot nog drie keer worden geoefend.

Artikel 8.3: Degene die als eerste vermeld staat in het wedstrijdprogramma start met de beginstaat en speelt de gehele wedstrijd met de ongemerkte witte bal. Op de finaledag wordt voor elke wedstrijd aan de hand van de zogenoemde ‘trekstoot’ bepaald wie als eerste de wedstrijd begint. Neemt een speler de verkeerde bal dan zal de scheidsrechter dit aangeven bij het maken van de carambole met ‘verkeerde bal’ en is de beurt aan de tegenstander. De tot dan gemaakte caramboles moeten worden genoteerd.

Artikel 8.4: Bij het einde van de wedstrijd moeten voor de gelijkmakende  beurt de ballen door de scheidsrechter in de beginpositie worden geplaatst.

Artikel 8.5: Bij de beginstoot moeten de ballen in een driehoek worden opgezet en van rood worden gespeeld

Artikel 8.6: Ligt de speelbal vast aan een of beide aanspeelballen dan heeft de speler de keuze uit: oftewel de beginstoot of de speelbal losspelen van de vastliggende bal(len). Springt een bal uit het biljart word de bal schoongemaakt en moet altijd worden vervolgd met de beginstoot. Een eventuele gemaakte carambole wordt niet geteld en de beurt is aan de tegenstander.

Artikel 8.7: Hoekbeperking: in de zogenaamde verboden zone mogen, wanneer beide aanspeelballen in het vak liggen, twee caramboles worden gemaakt met als voorwaarden dat met de tweede carambole een aanspeelbal uit het vak moet worden gestoten.

Artikel 8.8: Bij afstoot moet minstens een voet contact hebben met de vloer, uitzonderingen in overleg met de organisatie

Artikel 8.9: Bij elke partij worden de ballen vooraf gepoetst door de scheidsrechter.

Artikel 9: Op die punten waarin het reglement niet voorziet beslist de organisatie van de kampioenschappen.

Indeling categorieën:

Categorie A: 0,000 t/m 0,999 Aantal beurten 25 of 100 caramboles

B: 1,000 t/m 1,499 Aantal beurten 20 of 100 caramboles

C: 1,500 t/m 2,199 Aantal beurten 15 of 100 caramboles

D: 2,200 t/m 2,999 Aantal beurten 15 of 100 caramboles

E: 3,000 t/m 5,999 Aantal beurten 15 of 100 caramboles

F: 6,000 t/m 14,999 Aantal beurten 15 of 150 caramboles

Speelt een speler 15,000 gemiddeld of hoger wordt deze ingedeeld in de F categorie en speelt hij/zij het speltype ‘kader’.

Finales

Categorie A: 25 car. of 25 brt Verlengen 3 beurten

B: 30 car. Of 20 brt Verlengen 3 beurten

C: 40 car. of 15 brt Verlengen 3 beurten

D: 60 car. of 15 brt Verlengen 3 beurten of 25 caramboles

E: 80 car. of 15 brt Verlengen 3 beurten of 30 caramboles

F: 100 car. of 15 brt Verlengen 3 beurten of 50 caramboles